Odhalení památní desky bratru Emilu Štolcovi

 

      Vážené vlastenky, vážení vlastenci, přátelé,
v sobotu 25.6. jsme se my, vlastenci, zúčastnili pocty a odhalení pamětní desky bratru Emilu Štolcovi, hudebnímu skladateli a sokolskému náčelníku. Odhalení desky pořádali Sokolové ve spolupráci s námi, Baráčníky a osmým regimentem.
Emil Štolc se narodil 28. října 1888 a celý život se věnoval hudbě. Byl kapelníkem vojenských orchestrů, sokolského orchestru ve smíchovském Sokole, dále komponoval a skládal pochodovou i taneční hudbu, byl majitelem hudebního nakladatelství Melodion a vydával časopis Hudební listy. Z jeho pera pochází mnoho dobových valčíků, pochodů i písniček. Jedna z nejznámějších je „Šly panenky silnicí, potkali je myslivci“. Jak už bylo řečeno, celý život byl zapáleným českým vlastencem, sokolským náčelníkem a kapelníkem sokolské hudby.
Zemřel mlád, v roce 1940, kdy mu bylo pouhých 51 let.

      Ve 14.00 jsme se shromáždili na Smíchově u baziliky Svatého Václava. Po seřazení jsme vyrazili směrem k Andělu a za zvuků národních a vlasteneckých písní došli až k obchodnímu domu Tesco. Tam nás chytila drobná průtrž mračen a tak jsme se museli schovat – tedy hlavně hudebníci, jejichž nástrojům by asi kroupy neprospěly.
Krátké momentky z pochodu jsou zachyceny zde:
https://www.youtube.com/watch?v=xuGBkZzxLDE
https://www.youtube.com/watch?v=XQ3xQTuOz6w

    
Sešli jsme se u baziliky. „Osmáci“.   Postupně se řadíme…

  
…a vyrážíme.

  
U Anděla se kvapem blížila průtrž…

  
…a tak kapela zahrála několik kousků pod střechou pro Kolemjdoucí.

    
Pražští baráčníci. A znovu seřadit a vyrazit.

  
Směrem ke knížecí…

      Příchod k domu, v němž bydlel bratr Štolc můžete vidět na krátkém videu zde: https://youtu.be/IFb1YX09wRo
U domu a zahalené pamětní desky jsme byli uvítáni zástupci smíchovské radnice, ale hlavně paní Štolcovou, 93letou manželkou bratra Štolce. Stará paní byla dojata a přijala naší poctu důstojně, ač se slzami v očích.

  
Pamětní deska ještě zahalena.      Přichází paní Štolcová.

  

 Hraje se „Kde domov můj“

Poté pronesl krátké slovo pan zastupitel a po něm se hezky rozmluvil bratr Jansa. Nato následovalo odhalení pamětní desky a čestná salva osmých landveráků. To můžete vidět na dalším krátkém videu: https://youtu.be/Mmy3ZcN0mrw

Další dvě krátká videa s hudbou z pera bratra Štolce zde:
https://youtu.be/q5xs9s2f178
https://youtu.be/qMd9JNYwXnc

Po ukončení obřadu jsme se rozešli. My jsme s „osmáky“ zamířili do jejich plukovní hospůdky. Cestou jsme se ještě zastavili v Resslově ulici u krypty, kde padli naši parašutisté.

 „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme!“ volali parašutisté z krypty kostela Svatého Cyrila a Metoděje.

Pro vlast – na Zdar

 

Příspěvek byl publikován v rubrice AKCE 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.